srpskienglish
 
 

SEMINARI

Uz radne listove do više uspeha u učenju - VET forum
Uz radne listove do više uspeha u učenju

Osposobljavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola za samostalnu pripremu i izradu metodskih radnih listova.

Metodike izrade radnih listova preuzete od stranih autora, iskustva autora seminara prilikom relizacije programa TEMPUS i praktična iskustva nastavnika u školama, predstavljaju osnovu za nastanak seminara.

Seminar je namenjen nastavnicima u osnovnim i srednjim školama u cilju prevazilaženja problema planiranja i primene radnih listova. Očekivani ishodi, nakon realizovanog seminara, jesu da obučeni nastavnici izrađuju i primenjuju radne listove u skladu sa postavljenim ciljevima i ishodima nastave, uzimajući u obzir prethodna znanja i iskustva učenika.

Prednost ovog seminara je njegova realizacija kroz sistem za daljinsko učenje (elektronski – online – seminar ) i podrazumeva da učesnici poznaju osnove korišćenja interneta i računarskih softvera.

Prateći savremene obrazovne procese, osmislili smo seminar u kome predstavljamo različite radne listove i njihov značaj sa ciljem da utiču na učenike i njihova čula u svrhu boljeg razumevanja sadražaja i sticanja trajnih znanja. Koncept seminara je takav da učesnike postepeno uvodi u razloge primenjivosti raznih radnih listova u praksi. Izrada i korišćenje radnih listova pokazalo se kao neophodna osnova u procesu učenja i podučavanja. Na osnovu razgovora sa nastavnicima, može se zaključiti da upotrebljavaju nedovoljan broj raznih metodski koncepiranih radnih listova. Osnovni razlog za to je nedostatak seminara koji bi obučavao nastavnike za izradu i primenu radnih listova u nastavi.

Seminar je osmišljen kroz realizaciju devet tema. Tema se aktivira na sedam dana. U okviru svake teme učesnici se upoznaju sa teorijskom osnovom i praktičnim radom, primenjuju stečena znanja i veštine. U okviru prve i druge teme obrađuju se teorijske osnove učenja i pamćenja, kao i  značaj radnih listova za proces učenja i podučavanja. Učesnici se grupišu po srodnim predmetima i izrađuju radne listove za konkretne nastavne sadržaje u okviru svake teme: strategije učenja, otkrivanje načina učenja, poboljšavanje brzine čitanja,  razumevanje pročitanog, učenje crtanjem dijagrama i tabela, rezimiranje informacija. Optimizacijom radnih listova,  stalnom komunikacijom kroz diskusione forume i pričaonice, realizuje se saradnja svih učesnika programa. U okviru devete teme zaokružuje se celina seminara kroz izradu radnih listova za pojedine delove časa, analize radnih listova drugih učesnika, razvijanje kriterijuma za najbolje radne listove i povratna analiza.

U toku realizacije prethodnih tema učesnici sakupljaju bodove. Vrednovanje rada svih učesnika ostvaruje se kroz: izradu domaćih zadataka, testiranja, aktivnostima na diskusionim forumima ... Na osnovu kriterijuma realizatora seminara, koji će biti predstavljeni na početku, pojedini učesnici će steći mogućnost prisustva završnom susretu polaznika i realizatora-voditelja seminara. Na tom susretu  izvršiće se predstavljanje najboljih radnih listova, vrednovanje seminara i podela uverenja.

Seminar unapređuje K2 kompetencije za podučavanje i učenje. Objavljen je u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2016./2017. i 2017./2018. godinu pod rednim brojem 458

Komentara 0
Postavio članak admin, 17 Oct 2012

Ime:
E-mail: (nije obavezno)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Zaboravi me
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 
početna | o udruženju | seminari | publikacije | autorske strane | pripreme za čas | forum | kontakt