srpskienglish
 
 

SEMINARI

Aktivno - orijentisana nastava - planiranje i priprema - VET forum
Aktivno - orijentisana nastava - planiranje i priprema

Cilj ovog programa je osposobljavanje nastavnika za planiranje i pisanje pripreme za časove aktivno orijentisane nastave.

Na ovom seminaru će učesnici saznati kako da precizno definišu ciljeve, ishode i kompetencije koje žele da ostvare, realizuju i unaprede kod učenika, na času aktivne nastave. Pored toga, upoznaće se sa strukturom Berlinskog modela za planiranje aktivne nastave. Učesnici, birajući nastavnu temu iz svog predmeta, strukturišu je po kognitivnim nivoima Blumove taksonomije i u grupama izrađuju plan toka časa aktivne nastave uz pripremljenu tabelu sa svim fazama časa. Zadatak je da donesu odluke o koncepciji časa i usklađivanju ciljeva i sadržaja nastavne teme, sa metodama uz koje se oni realizuju. Time se predstavlja kompletan metodsko-didaktički koncept časa aktivne nastave. Seminar se završava predstavljanjem osnovnih kriterijuma i načina za ocenjivanja učenika, kao uvod u novi program. Program je interaktivan i sve vreme učesnici rade individualno, u paru ili grupi.

Seminar je akreditivan sa 8 sati stručnog usavršavanja i realizuje se tokom jednog dana i razvija K2 kompetencije. Objavljen je u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2016./2017. i 2017./2018. godinu pod rednim brojem 357.


  Naruči seminar >>>

  Pogledaj ostale seminare >>>

Komentara 0
Postavio članak admin, 24 Jan 2012

Ime:
E-mail: (nije obavezno)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Zaboravi me
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 
početna | o udruženju | seminari | publikacije | autorske strane | pripreme za čas | forum | kontakt