srpskienglish
 
 

O UDRUŽENJU

Ko je Udruženje VET forum? - VET forum
Ko je Udruženje VET forum?

U početku grupa trenera, osnovana od strane GIZ-a sa ciljem edukovanja nastavnika u srednjim stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija, nakon velikog broja obuka sa domaćim i stranim predavačima, prerasli smo u forum novih trenera, dok danas sa ponosom postojimo kao tim eksperata, mladih, kreativnih i punih entuzijazma i novih ideja za bolju, zanimljiviju i kvalitetniju nastavnu praksu. Mi smo Udruženje nastavnika ''VET Forum''.

Najznačajniji, najproduktivniji i najbrojniji deo Udruženja predstavljaju treneri. Treneri su učestvovali u radu Integracije sistema i funkcionisali kao jedan od ključnih podsistema Integracije. Bili su najaktivniji u organizaciji i u vođenju Konferencije za budućnost koja je izazvala veliku pažnju šire javnosti. Na predlog GIZ-a, u  Udruženju je oformljen tim trenera koji je izradio koncept projekta „Obuka 1000 nastavnika“. Predlog projekta prihvaćen je i od strane GIZ-a i od strane svih ostalih aktera Integracije sistema. Ubrzo potom treneri su izradili i revidirali nekoliko programa stručnog usavršavanja (Aktivno-orijentisana nastava, Testovi i ocenjivanje i Obuka u birou) koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete po ubrzanom postupku u svrhu realizacije projekta „Obuka 1000 nastavnika“. Navedeni seminari uspešno su prošli akreditaciju i u Zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja pa se mogu naći i u Katlogu. Ovaj projekat je bio izuzetno kompleksan u organizaciono-administrativnom smislu i u njegovu realizaciju su bili uključeni predstavnici svih struktura obrazovnog sistema. Tu su pored nastavnika, bili angažovani i stručni saradnici na izradi i obradi popunjenih upitnika kojima se proverava stepen primene stečenih znanja nakon seminara, prosvetni savetnici kao predstavnici Ministarstva koji prisustvuju seminarima i prate rad trenera, direktori, predstavnici GIZ-a.
O uspešnosti realizacije projekta ''Obuka 1000 nastavnika'' i o vrhunskoj stručnosti trenera svedoči podatak da su treneri u školama širom Srbije, u sklopu ovog projekta, uspešno održali 263 seminara i izdali više od 5500 sertifikata, a praćenje implementacije stečenih znanja sa seminara koje je radio Forum stručnih saradnika, pokazalo je visok stepen primene stečenih znanja i porast kvaliteta nastave u svim školama u kojima je odrađena anketa.

Naše Udruženje se bavi i razvojnim aktivnostima za koje su se naši članovi obučavali u  različitim projektima koji su se realizovali pod pokroviteljstvom GIZ-a. Ti projekti su obuhvatali različite aktivnosti: razvijanje stručne didaktike za najznačajnije predmete u oglednim profilima, razvijanje koncepata virtuelnih kompanija, razvijanje kurikuluma za nove ogledne profile, revizija kurikuluma oglednih profila, kao i mnogih druge aktivnosti. Trenutno naše Udruženje radi na izradi ''Predmetnih didaktika''. U planu je izrada različitih priručnika za pomoć učenicima i nastavnicima realizaciji aktivno orijentisane nastave.
Udruženje ima u ponudi veliki broj obuka za nastavnike stručnih i opšteobrazovnih predmeta, osnovnih škola, gimnazija i srednjih stručnih škola različitih područja rada.
Zadovoljstvo obučenih nastavnika i korisnika naših proizvoda nam je najbolja reklama i motivacija za dalji rad.

Komentara 0
Postavio članak admin, 22 Feb 2012

Ime:
E-mail: (nije obavezno)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Zaboravi me
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 
početna | o udruženju | seminari | publikacije | autorske strane | pripreme za čas | forum | kontakt