srpskienglish
 
 

O UDRUŽENJU

Ko je Udruženje VET forum?

U početku grupa trenera, osnovana od strane GIZ-a sa ciljem edukovanja nastavnika u srednjim stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija, nakon velikog broja obuka sa domaćim i stranim predavačima, prerasli smo u forum novih trenera, dok danas sa ponosom postojimo kao tim eksperata, mladih, kreativnih i punih entuzijazma i novih ideja za bolju, zanimljiviju i kvalitetniju nastavnu praksu. Mi smo Udruženje nastavnika ''VET Forum''.

Najznačajniji, najproduktivniji i najbrojniji deo Udruženja predstavljaju treneri. Treneri su učestvovali u radu Integracije sistema i funkcionisali kao jedan od ključnih podsistema Integracije. Bili su najaktivniji u organizaciji i u vođenju Konferencije za budućnost koja je izazvala veliku pažnju šire javnosti. Na predlog GIZ-a, u  Udruženju je oformljen tim trenera koji je izradio koncept projekta „Obuka 1000 nastavnika“. Predlog projekta prihvaćen je i od strane GIZ-a i od strane svih ostalih aktera Integracije sistema. Ubrzo potom treneri su izradili i revidirali nekoliko programa stručnog usavršavanja (Aktivno-orijentisana nastava, Testovi i ocenjivanje i Obuka u birou) koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete po ubrzanom postupku u svrhu realizacije projekta „Obuka 1000 nastavnika“. Navedeni seminari uspešno su prošli akreditaciju i u Zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja pa se mogu naći i u Katlogu. Ovaj projekat je bio izuzetno kompleksan u organizaciono-administrativnom smislu i u njegovu realizaciju su bili uključeni predstavnici svih struktura obrazovnog sistema. Tu su pored nastavnika, bili angažovani i stručni saradnici na izradi i obradi popunjenih upitnika kojima se proverava stepen primene stečenih znanja nakon seminara, prosvetni savetnici kao predstavnici Ministarstva koji prisustvuju seminarima i prate rad trenera, direktori, predstavnici GIZ-a.
O uspešnosti realizacije projekta ''Obuka 1000 nastavnika'' i o vrhunskoj stručnosti trenera svedoči podatak da su treneri u školama širom Srbije, u sklopu ovog projekta, uspešno održali 263 seminara i izdali više od 5500 sertifikata, a praćenje implementacije stečenih znanja sa seminara koje je radio Forum stručnih saradnika, pokazalo je visok stepen primene stečenih znanja i porast kvaliteta nastave u svim školama u kojima je odrađena anketa.

Naše Udruženje se bavi i razvojnim aktivnostima za koje su se naši članovi obučavali u  različitim projektima koji su se realizovali pod pokroviteljstvom GIZ-a. Ti projekti su obuhvatali različite aktivnosti: razvijanje stručne didaktike za najznačajnije predmete u oglednim profilima, razvijanje koncepata virtuelnih kompanija, razvijanje kurikuluma za nove ogledne profile, revizija kurikuluma oglednih profila, kao i mnogih druge aktivnosti. Trenutno naše Udruženje radi na izradi ''Predmetnih didaktika''. U planu je izrada različitih priručnika za pomoć učenicima i nastavnicima realizaciji aktivno orijentisane nastave.
Udruženje ima u ponudi veliki broj obuka za nastavnike stručnih i opšteobrazovnih predmeta, osnovnih škola, gimnazija i srednjih stručnih škola različitih područja rada.
Zadovoljstvo obučenih nastavnika i korisnika naših proizvoda nam je najbolja reklama i motivacija za dalji rad.

Postavio članak admin, 22 Feb 2012

Članovi Udruženja

Organi Udruženja

Upravni odbor

Nebojša Jelisavčić, Užice - Predsednik Udruženja
Zorica Karaić Šibalić, Užice
Stevan Spajić, Bečej
Radmila Nikolić, Zemun
Jovica Jevtić, Paraćin

Nadzorni odbor

Saša Manić, Niš
Sreten Jović, Bujanovac
Aleksandar Draganović, Paraćin

Administrator Udruženja

Milanka Đoković, Užice

Članovi Udruženja

Aleksandra Bakrač, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Stevan Spajić, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Vukica Veljanović Morača, Prva ekonomska škola - Beograd
Aleksandar Draganović, Ekonomsko-trgovinska škola - Paraćin
Jovica Jevtić, Ekonomsko-trgovinska škola - Paraćin
Jelena Jaćimović, Ekonomska škola - Užice
Nebojša Jelisavčić, Ekonomska škola - Užice
Biljana Milović, Ekonomska škola - Užice
Zorica Karaić Šibalić, Ekonomska škola - Užice
Saša Manić, Administrativno-birotehnička škola - Niš
Radmila Nikolić, Ekonomska škola "Nada Dimić" - Zemun
Dejan Pejčić, Ekonomska škola - Niš
Sreten Jović, Stručna škola "Sveti Sava" - Bujanovac
Imre Zombori, Ekonomska srednja škola  "Bosa Milićević" - Subotica
Živorad Mladenović, Ekonomska škola - Kragujevac
Dragan Petrović, Ekonomsko-trgovinska škola - Zaječar
Radenko Marković, Ekonomska škola – Užice
Ana Petrovič, Ekonomsko-trgovinska škola "Vuk Karadžić" – Stara Pazova
Dejan Tomić, Ekonomsko trgovinska škola Vranje
Branislav Hrnjak, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Branislava Ivković, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Ivan Đoković, Ekonomska škola - Užice


Postavio članak admin, 04 Apr 2012

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 
početna | o udruženju | seminari | publikacije | autorske strane | pripreme za čas | forum | kontakt