srpskienglish
 
 

O UDRUŽENJU

Ko je Udruženje VET forum?

U početku grupa trenera, osnovana od strane GIZ-a sa ciljem edukovanja nastavnika u srednjim stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija, nakon velikog broja obuka sa domaćim i stranim predavačima, prerasli smo u forum novih trenera, dok danas sa ponosom postojimo kao tim eksperata, mladih, kreativnih i punih entuzijazma i novih ideja za bolju, zanimljiviju i kvalitetniju nastavnu praksu. Mi smo Udruženje nastavnika ''VET Forum''.

Najznačajniji, najproduktivniji i najbrojniji deo Udruženja predstavljaju treneri. Treneri su učestvovali u radu Integracije sistema i funkcionisali kao jedan od ključnih podsistema Integracije. Bili su najaktivniji u organizaciji i u vođenju Konferencije za budućnost koja je izazvala veliku pažnju šire javnosti. Na predlog GIZ-a, u  Udruženju je oformljen tim trenera koji je izradio koncept projekta „Obuka 1000 nastavnika“. Predlog projekta prihvaćen je i od strane GIZ-a i od strane svih ostalih aktera Integracije sistema. Ubrzo potom treneri su izradili i revidirali nekoliko programa stručnog usavršavanja (Aktivno-orijentisana nastava, Testovi i ocenjivanje i Obuka u birou) koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete po ubrzanom postupku u svrhu realizacije projekta „Obuka 1000 nastavnika“. Navedeni seminari uspešno su prošli akreditaciju i u Zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja pa se mogu naći i u Katlogu. Ovaj projekat je bio izuzetno kompleksan u organizaciono-administrativnom smislu i u njegovu realizaciju su bili uključeni predstavnici svih struktura obrazovnog sistema. Tu su pored nastavnika, bili angažovani i stručni saradnici na izradi i obradi popunjenih upitnika kojima se proverava stepen primene stečenih znanja nakon seminara, prosvetni savetnici kao predstavnici Ministarstva koji prisustvuju seminarima i prate rad trenera, direktori, predstavnici GIZ-a.
O uspešnosti realizacije projekta ''Obuka 1000 nastavnika'' i o vrhunskoj stručnosti trenera svedoči podatak da su treneri u školama širom Srbije, u sklopu ovog projekta, uspešno održali 263 seminara i izdali više od 5500 sertifikata, a praćenje implementacije stečenih znanja sa seminara koje je radio Forum stručnih saradnika, pokazalo je visok stepen primene stečenih znanja i porast kvaliteta nastave u svim školama u kojima je odrađena anketa.

Naše Udruženje se bavi i razvojnim aktivnostima za koje su se naši članovi obučavali u  različitim projektima koji su se realizovali pod pokroviteljstvom GIZ-a. Ti projekti su obuhvatali različite aktivnosti: razvijanje stručne didaktike za najznačajnije predmete u oglednim profilima, razvijanje koncepata virtuelnih kompanija, razvijanje kurikuluma za nove ogledne profile, revizija kurikuluma oglednih profila, kao i mnogih druge aktivnosti. Trenutno naše Udruženje radi na izradi ''Predmetnih didaktika''. U planu je izrada različitih priručnika za pomoć učenicima i nastavnicima realizaciji aktivno orijentisane nastave.
Udruženje ima u ponudi veliki broj obuka za nastavnike stručnih i opšteobrazovnih predmeta, osnovnih škola, gimnazija i srednjih stručnih škola različitih područja rada.
Zadovoljstvo obučenih nastavnika i korisnika naših proizvoda nam je najbolja reklama i motivacija za dalji rad.

Postavio članak admin, 22 Feb 2012

Članovi Udruženja

Organi Udruženja

Članovi UdruženjaAleksandra Bakrač, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Stevan Spajić, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Vukica Veljanović Morača, Prva ekonomska škola - Beograd
Aleksandar Draganović, Ekonomsko-trgovinska škola - Paraćin
Jovica Jevtić, Ekonomsko-trgovinska škola - Paraćin
Jelena Jaćimović, Ekonomska škola - Užice
Nebojša Jelisavčić, Ekonomska škola - Užice
Biljana Milović, Ekonomska škola - Užice
Zorica Karaić Šibalić, Ekonomska škola - Užice
Saša Manić, Administrativno-birotehnička škola - Niš
Radmila Nikolić, Ekonomska škola "Nada Dimić" - Zemun
Dejan Pejčić, Ekonomska škola - Niš
Sreten Jović, Stručna škola "Sveti Sava" - Bujanovac
Imre Zombori, Ekonomska srednja škola  "Bosa Milićević" - Subotica
Živorad Mladenović, Ekonomska škola - Kragujevac
Dragan Petrović, Ekonomsko-trgovinska škola - Zaječar
Radenko Marković, Ekonomska škola – Užice
Ana Petrovič, Ekonomsko-trgovinska škola "Vuk Karadžić" – Stara Pazova
Dejan Tomić, Ekonomsko trgovinska škola Vranje
Branislav Hrnjak, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Branislava Ivković, Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Ivan Đoković, Ekonomska škola - Užice


Postavio članak admin, 04 Apr 2012

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 
početna | o udruženju | seminari | publikacije | autorske strane | pripreme za čas | forum | kontakt