srpskienglish
 
 

POČETNA

Kreativan nastavnik – zadovoljan učenik - VET forum
Kreativan nastavnik – zadovoljan učenik

Prva faza projekta je podrazumevala snimanje početnog stanja zadovoljstva učenika nastavom. Elektronski upitnik   su popunjavali   učenici odabrani od strane  nastavnika  koji su se prijavili za  učešće u projektu.

Druga faza je  predstavljala stručno usavršavanje nastavnika realizacijom akreditovanog seminara „Aktivno-orijentisana nastava – metode“ (kat. br. 353, kompetencije K2, prioritet 1). Seminar je realizovan u Užicu 18.-19.03.2017. za 20 nastavnika, i u Bečeju 01.-02.04.2017.godine za 23 nastavnika.

Treća faza je podrazumevala primenu znanja stečenog na seminaru, koja se ogledala u održanom oglednom času, nizu časova iz svog predmeta ili u korelaciji sa drugim predmetima. U ovoj fazi nastavnici su pisali i  detaljnu pripremu za pomenuti čas, i istom su učestvovali u takmičarskom delu projekta.

Četvrta faza projekta podrazumeva objavljivanje rezultata projekta i postavljanje elektronske baze priprema prikupljenih u prethodnoj fazi projekta. U okviru ove faze biće odabrane i tri najbolje pripreme za koje će nastavnici primiti prikladne nagrade.Ova faza je u toku.

Projekat je okrenut ka osavremenjavanju nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti, iz koga proističe samostalnost učenika i spremnost za sticanje funkcionalnog znanja. Rezultat projekta je održiv kroz formiranje elektronske baze primera dobre prakse koja će se uskoro naći na sajtu Udruženja nastavnika „VET Forum“.

Nastavnici-polaznici seminara su osnaženi za primenu različitih interaktivnih metoda u nastavi i osposobljeni za primenu raznovrsnih oblika rada. Usavršavanjem nastavnika  će se  postići viši  nivo usvojenih znanja i razvijenije stručne, metodske, socijalne i ključne kompetencije kod učenika.

Projekat je vrednovan elektronskim upitnikom i nakon održanih seminara, od strane učenika koji su izrazili zadovoljstvo pozitivnim promenama u nastavi,čime je u celosti ispunjen cilj projekta.

 
Komentara 0
Postavio članak admin, 25 Sep 2017

Ime:
E-mail: (nije obavezno)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Zaboravi me
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 
početna | o udruženju | seminari | publikacije | autorske strane | pripreme za čas | forum | kontakt